W związku z realizacją przez Aniflex Spółka Jawna Głowacka i Wspólnicy, projektu pn. ”Wdrożenie nowego modelu biznesowego na rynkach zagranicznych w Spółce Aniflexwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.2.1: „Modele biznesowe MŚP”, Działania 2.2: „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Osi priorytetowej II: „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – poniżej przedstawiamy ogłoszenie wyników w ramach postępowania ofertowego na: realizację indywidualnej zabudowy targowej.

 

WYNIKI >>> Pobierz dokument <<<