W związku z dynamicznym rozwojem Spółki, w ramach projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wszywek tekstylnych dostosowanych do oczekiwań rynku modowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.1: „Innowacje w MŚP”, Działania 2.3: „Zwiększenie konkurencyjności MŚP”, Osi priorytetowej III: „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, poszukujemy kandydatów na stanowiska: 

MŁODSZY SPECJALISTA DS. MARKETINGU >>> Zobacz treść ogłoszenia <<<

SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH >>> Zobacz treść ogłoszenia <<<

POMOCNIK DRUKARZA >>> Zobacz treść ogłoszenia <<<