PROJEKTY UNIJNE

ROZWÓJ Z POMOCĄ ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dzięki projektom dofinansowywanym ze środków Unii Europejskiej udało nam się doposażyć park maszynowy, wdrożyć innowacyjne produkty, zbudować nową siedzibę naszej firmy ...

Image