ROZWÓJ Z POMOCĄ ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dzięki projektom dofinansowywanym ze środków Unii Europejskiej udało nam się doposażyć park maszynowy, wdrożyć innowacyjne produkty, zbudować nową siedzibę naszej firmy …

Fundusze Europejskie - Wdrożenie nowego modelu biznesowego na rynkach zagranicznych w Spółce Aniflex

Informacja o realizacji projektu „Wdrożenie badań nad opracowaniem nowych wielowarstwowych opakowań elastycznych z zadrukiem wypukłym o właściwościach bakteriostatycznych„.

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Wdrożenie badań nad opracowaniem nowych wielowarstwowych opakowań elastycznych z zadrukiem wypukłym o właściwościach bakteriostatycznych”, którego celem jest wprowadzenie na rynek zasadniczo ulepszonych produktów, innowacyjnych na rynku międzynarodowym, w postaci opakowania giętkiego typu „Doypack” o właściwościach bakteriostatycznych z wypukłymi zadrukami informacji do odczytu dotykiem.

Wartość dofinansowania z UE: 1 996 620,00 PLN

Fundusze Europejskie - Dotacja na kapitał obrotowy Aniflex Sp.j.

Informujemy o otrzymaniu dotacji do projektu o nazwie „Dotacja na kapitał obrotowy Aniflex Sp.j” na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie w ramach działania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość dofinansowania z UE: 265 686.84 PLN

Fundusze Europejskie - Wdrożenie nowego modelu biznesowego na rynkach zagranicznych w Spółce Aniflex

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Wdrożenie nowego modelu biznesowego na rynkach zagranicznych w Spółce Aniflex” którego celem jest wzrost przychodu z działalności eksportowej, a także zwiększenie konkurencyjności Spółki na arenie międzynarodowej.

Wartość dofinansowania z UE: 169 300,00 PLN