Ogłoszenia rekrutacyjne

03 grudnia 2018

W związku z realizacją projektu pt. "Wdrożenie technologii produkcji czujników drukowanych dla przemysłu budowlanego " , który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Innowacja i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MSP II.3.1 Innowacje w MŚP, ogłaszamy rekrutację na następujące stanowiska:

POMOCNIK DRUKARZA     >>> ZOBACZ treść ogłoszenia <<<

MŁODSZY SPECJALISTA DS. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ     >>> ZOBACZ treść ogłoszenia <<<

SEKRETARKA     >>> ZOBACZ treść ogłoszenia <<<

MŁODSZY SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH     >>> ZOBACZ treść ogłoszenia <<<

MAGAZYNIER     >>> ZOBACZ treść ogłoszenia <<<

MŁODSZY SPECJALISTA DS. LOGISTYKI     >>> ZOBACZ treść ogłoszenia <<<

 

 

Informacja o realizacji projektu

26 sierpnia 2017

Informujemy, że realizujemy projekt pt. "Wdrożenie nowego modelu biznesowego na rynkach zagranicznych w Spółce Aniflex", który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Innowacja i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP.

Wartość projektu: 482 898,00 pln

Wartość dofinansowania projektu: 169 300,00 pln

Celem projektu jest wzrost przychodu z działalności eksportowej, a także zwiększenie konkurencyjności Spółki na arenie międzynarodowej.

Planowane efekty:

- wzrost konkurencyjności Spółki Aniflex na arenie międzynarodowej, a w szczególności na rynku niemieckim i włoskim; 

- promocja oferty produktowej;

- wzrost wartości eksportu;

 

 

 

 

 

 Informacja o realizacji projektu

9 czerwca 2017

Informujemy, że realizujemy projekt pt. "Wdrożenie technologii produkcji czujników budowlanych dla przemysłu budowlanego", który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Innowacja i Konkurencyjna Gospodarka.

 

 

Informacja o realizacji projektu

18 stycznia 2017

Informujemy, że realizujemy projekt pt. "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wszywek tekstylnych dostosowanych do potrzeb rynku modowego", który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Innowacja i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie II.3: Zwiększenie Konkurencyjności MSP, Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MSP. 

 

 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, przeprowadzonych w celu stworzenia produktu dostosowanego do potrzeb rynku mediowego. Podstawowym celem jego realizacji jest zwiększenie konkurencyjności Spółki Aniflex poprzez wdrożenie innowacji procesowych i produktowych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup wąskowstęgowej maszyny cyfrowej drukującej w technice druku elektrofotograficznego oraz wąskowstęgowej linii drukującej farbami UV w technice fleksograficznej. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia oraz poszerzenia oferty oferowanych produktów. 

 

Ogłoszenie rekrutacyjne

27 lipiec 2015

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa – III Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013; działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, pn.: „Innowacyjna technologia wytwarzania etykiet spersonalizowanych metodą cyfrowego druku natryskowego z wykorzystaniem atramentów utrwalanych promieniowaniem UV w systemie UV LED”, Aniflex Sp.j. Głowacka i Wspólnicy ogłasza rekrutację na stanowisko: SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

 >>> OGŁOSZENIE <<<

 

 Ogłoszenie rekrutacyjne

 27 lipiec 2015

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa – III Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013; działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, pn.: „Zakup linii produkcyjnej do wytwarzania etykiet samoprzylepnych na roli”, Aniflex Sp.j. Głowacka i Wspólnicy ogłasza rekrutację na stanowisko: DRUKARZ FLEKSOGRAFICZNY

 >>> OGŁOSZENIE <<<

 


Ogłoszenie wyników konkursu dotyczącego opracowania nowej technologii uszlachetniania etykiet samoprzylepnych metodą druku cyfrowego

 07 kwiecień 2015

>>> OGŁOSZENIE WYNIKÓW <<<

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii produkcji zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym

20 marzec 2015

W związku z planowaną realizacją projektu pn. "Opracowanie nowej technologii uszlachetniania etykiet samoprzylepnych metodą druku cyfrowego", Aniflex Sp.j. Głowacka i Wspólnicy ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii produkcji zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym

>>> ZAPYTANIE OFERTOWE <<<

>>> FORMULARZ OFERTY <<<

 

 

Ogłoszenie rekrutacyjne

16 luty 2015

W ramach realizowanego projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii zdobienia etykiet opatentowaną metodą flokowania" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3, Aniflex Sp.j. Głowacka i Wspólnicy ogłasza rekrutację na stanowisko: DRUKARZ FLEKSOGRAFICZNY

>>> OGŁOSZENIE <<<

 

 

Ogłoszenie wyników konkursu dotyczącego zakupu systemu do zdobienia zredukowanych etykiet metodą flokowania

 25 listopad 2014

 

>>> OGŁOSZENIE WYNIKÓW <<<

 

Wyjaśnienie do ogłoszenia o zamówieniu wąskowstęgowej linii drukująco-tłoczącej do druku farbami i lakierami UV

 19 listopad 2014

 

>>> WYJAŚNIENIE <<<

 

Ogłoszenie o zamówieniu wąskowstęgowej linii drukująco-tłoczącej do druku farbami i lakierami UV

 17 listopad 2014

W ramach realizowanego projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii zdobienia etykiet opatentowaną metodą flokowania" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3 Aniflex Sp.j. Głowacka i Wspólnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na:

Zakup wąskowstęgowej linii drukująco-tłoczącej do druku farbami i lakierami UV

 

 

>>> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU <<<

>>> FORMULARZ <<<

>>> OŚWIADCZENIE <<<

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu systemu do zdobienia zredukowanych etykiet metodą flokowania

 31 październik 2014

W ramach realizowanego projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii zdobienia etykiet opatentowaną metodą flokowania" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3 Aniflex Sp.j. Głowacka i Wspólnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na:

Zakup systemu do zdobienia zredukowanych etykiet metodą flokowania

 

>>> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU <<<

>>> FORMULARZ <<<

 

 

Ogłoszenie wyników konkursu dotyczącego dostawy oprogramowania

 28 kwiecień 2014

 

>>> OGŁOSZENIE WYNIKÓW <<<

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oprogramowania

 

1 kwiecień 2014

 

W ramach realizowanego Projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania fleksograficznych form drukowych z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik BAT"  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach III Osi Priorytetowej Działania III.2, firma Aniflex Spółka Jawna Głowacka i Wspólnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na:

oprogramowanie

 

>>> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU <<<

>>> FORMULARZ OFERTOWY <<<

 

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację transportu eksponatów

31 marzec 2014

W ramach realizowanego Projektu pn. „Wzrost konkurencyjności oraz umocnienie marki Aniflex poprzez udział w zagranicznych targach branżowych"  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach III Osi Priorytetowej Działania III.2, firma Aniflex Spółka Jawna Głowacka i Wspólnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

organizację transportu ekspontaów

 

>>> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU <<<

 

Ogłoszenie wyników konkursu dotyczącego dostawy mebli wystawienniczych

 18 marzec 2014

 

>>> OGŁOSZENIE WYNIKÓW <<<

 

Ogłoszenie wyników konkursu dotyczącego opracowania graficznego i dostawy materiałów reklamowych

 28 luty 2014

 

>>> OGŁOSZENIE WYNIKÓW <<<

 

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę mebli do zabudowy stoiska

27 luty 2014

W ramach realizowanego Projektu pn. „Wzrost konkurencyjności oraz umocnienie marki Aniflex poprzez udział w zagranicznych targach branżowych"  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach III Osi Priorytetowej Działania III.2, firma Aniflex Spółka Jawna Głowacka i Wspólnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

dostawę mebli wystawienniczych

 

 >>> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU <<<

 

 

Ogłoszenie wyników konkursu dotyczącego usługi tłumaczenia folderu i ulotki reklamowej

 18 luty 2014

 

>>> OGŁOSZENIE WYNIKÓW <<<

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów promocyjnych

13 luty 2014

W ramach realizowanego Projektu pn. „Wzrost konkurencyjności oraz umocnienie marki Aniflex poprzez udział w zagranicznych targach branżowych"  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach III Osi Priorytetowej Działania III.2, firma Aniflex Spółka Jawna Głowacka i Wspólnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

dostawę materiałów promocyjnych

 

>>> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU <<<

 

Ogłoszenie wyników konkursu o zamówieniu systemu wydruków próbnych

5 luty 2014

>>> OGŁOSZENIE WYNIKÓW <<<

 

Ogłoszenie o zamówieniu na tłumaczenia folderu i ulotki reklamowej

3 luty 2014

W ramach realizowanego Projektu pn. „Wzrost konkurencyjności oraz umocnienie marki Aniflex poprzez udział w zagranicznych targach branżowych"  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach III Osi Priorytetowej Działania III.2, firma Aniflex Spółka Jawna Głowacka i Wspólnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

usługi tłumaczenia folderu i ulotki reklamowej

 

>>> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU <<<

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu systemu wydruków próbnych

 10 styczeń 2014

 

W ramach realizowanego Projektu pn.„Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania fleksograficznych form drukowych z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik BAT współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi Priorytetowej Działania III.2, firma Aniflex Spółka Jawna Głowacka i Wspólnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno- cenowej na:

Zakup Systemu Wydruków Próbnych

 

>>> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU <<<

>>> FORMULARZ OFERTOWY <<<

 

 

Ogłoszenie o zakupie naświetlarki do płyt fotopolimerowych

2 grudzień 2013

W ramach realizowanego Projektu pn.„Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania fleksograficznych form drukowych z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik BAT współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi Priorytetowej Działania III.2, firma Aniflex Spółka Jawna Głowacka i Wspólnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno- cenowej na:

Zakup Naświetlarki do płyt fotopolimerowych, umożliwiającej naświetlanie płyt w technologii HD Flexo

 

>>> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU <<<

>>> FORMULARZ OFERTOWY <<<

 

 

Ogłoszenie o zakupie kombajnu

2 grudzień 2013

W ramach realizowanego Projektu pn.„Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania fleksograficznych form drukowych z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik BAT współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi Priorytetowej Działania III.2, firma Aniflex Spółka Jawna Głowacka i Wspólnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno- cenowej na:

Kombajn umożliwiający wymywanie naświetlonych płyt wodą

>>> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU <<<

>>> FORMULARZ OFERTOWY <<<

 

Informacja o realizacji projektu

3 listopad 2013

Aniflex Sp.j. Głowacka i Wspólnicy realizuje projekt pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii zdobienia etykiet opatentowaną metodą flokowania" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 


 

Ogłoszenie dotyczące wyników konkursu na zakup kombajnu

2 styczeń 2013 

>>> OGŁOSZENIE WYNIKÓW <<<

 

Ogłoszenie wyników konkursu na zakup naświetlarki do płyt fotopolimerowych

2 styczeń 2013

>>> OGŁOSZENIE WYNIKÓW <<<