III Konferencja Urodzinowa PPP

Polski Pakt Plastikowy, międzysektorowe partnerstwo na rzecz zamknięcia obiegu opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce, obchodzi trzecie urodziny! ? Jako Członkowie Paktu serdecznie zapraszamy do dołączenia do nas podczas III Konferencji urodzinowej Paktu „Wiele perspektyw – wspólna wizja zamknięcia obiegu opakowań” już 10 października w Warszawie.

Na bogatą agendę merytoryczną wydarzenia złożą się najważniejsze zagadnienia dla branży opakowań – wspólnie omówimy, jakie wyzwania stoją przed polskimi firmami w kontekście nadchodzących zmian legislacyjnych oraz pokażemy, jak ważne dla skutecznych działań jest opracowanie strategii i polityki wewnętrznej firmy. Konferencja to także okazja do dyskusji tematycznych – w tym roku będą to kwestie związane m.in. z opakowaniami giętkimi, redukcją użycia pierwotnych tworzyw sztucznych i rozwojem systemu zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych i ich recyklingu w Polsce.

W tym roku swoją premierę będą miały aż dwa nowe dokumenty: kompendium wiedzy nt. opakowań wielorazowych – ABC wielokrotnego użycia opakowań – oraz Raport Roczny, prezentujący postępy w realizacji celów strategicznych Paktu wraz z garścią inspiracji w postaci dobrych praktyk firm członkowskich.

Bezpłatna rejestracja: https://iii-konferencja-urodzinowa-ppp.konfeo.com

Więcej o Polskim Pakcie Plastikowym: https://paktplastikowy.pl/