100% bio - Innowacyjne rozwiązania wspomagające recykling

Codziennie na całym świecie zużywa się ogromne ilości butelek PET. Według dostępnych źródeł, co sekundę zostaje wyprodukowane 16 tysięcy pojemników. Daje to w efekcie końcowym zatrważające ilości plastiku, który w całości zalegałby na wysypiskach śmieci gdyby nierozpowszechnianie na szeroką skalę działań związanych z przetworzeniem odpadów PET. Polska należy do grupy państw, które podejmują się walki z zasypującymi nas odpadami z tworzyw sztucznych, jednym ze sposobów na to jest rozbudowa zakładów zajmujących się recyklingiem. Działania te to tylko jeden obszar, który w obecnych czasach prężnie się rozwija. Drugi ma związek ze stosowaniem w procesach produkcyjnych półproduktów pozyskanych z alternatywnych źródeł. Firmy z branży etykiet zarówno dostawcy jak i drukarnie, również wdrażają rozwiązania zgodne z ideologią pro-środowiskową.

Jedną z firm drukujących etykiety, posiadającą w ofercie pro-ekologiczne materiały jest firma Aniflex, która nie tylko mówi o poprawie środowiska naturalnego, ale również bierze czynny udział we wdrażaniu rozwiązań, które ku temu zmierzają oferując etykiety na materiale wyprodukowanym z surowców przetworzonych bądź produkowanych na bazie źródeł odnawilnych.

Spośród dostępnych na rynku etykiet, można wyróżnić grupę, w których zastosowano specjalnie opracowany zmywalny klej, wspomagający proces ponownego użycia bądź przetworzenia zużytych butelek. Ma to związek z faktem, że w trakcie przeprowadzenia procesu recyklingu na etapie mycia opakowań w rozworze zasadowym etykieta całkowicie odchodzi od powierzchni pojemnika. W ostatnich latach opracowano technologię, która umożliwia usuniecie kleju już w temperaturze 65℃, co korzystnie wpływa na środowisko naturalne, ponieważ generuje mniejsze koszty procesu odzysku surowców wtórnych, a otrzymane w procesie rozdrabniania płatki PET charakteryzują się najwyższym poziomem czystości.

Wśród materiałów etykietowych charakteryzujących mniejszą ingerencją w środowisko naturalne są etykiety wytworzone ze źródeł odnawialnych. Jedną z nich jest etykieta polipropylenowa wyprodukowana na bazie materiałów drewnopochodnych. Do jej produkcji użyto benzyny UPM Bio-Verno pozyskanej w procesie produkcji pulpy. Należy zaznaczyć, że etykieta ta właściwościami odpowiada standardowym etykietom polipropylenowym.

Omawiając katalog rozwiązań pro-środowiskowych należy wspomnieć o dostępnych na rynku etykietach oferowane w usłudze SMALL ROLL. Umożliwiają one zakup mniejszej ilości laminatu, dzięki czemu nie generują kosztów magazynowania niewykorzystanych etykiet. Ponadto nie powodują zamrożenia kapitału poprzez zakup partii materiału, który nie zostanie zużyty do produkcji. Dodatkowo wpływają na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego w związku z mniejszą ilością odpadów poprodukcyjnych.

Niepodważalna korzyścią dla producentów, którzy zdecydują się na wybór pojemników wytworzonych z rPET, oraz umieszczą na nich pro-ekologiczne etykiety, jest możliwość realizacji celów przyjętych w ramach funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym. Przyczynia się to do uzyskania przewagi na tle konkurencji wynikającej z podejmowania działań wpływających na poprawę środowiska naturalnego. W konsekwencji może to przeważyć przy podejmowaniu przez klienta decyzji o zakupie.