Poland Business Run 2023

W minioną niedzielę mieliśmy okazję po raz kolejny wziąć udział w (naszym zdaniem) bardzo ważnym przedsięwzięciu Poland Business Run 2023 – śladem lat ubiegłych dwie drużyny pobiegły w szczytnym celu…by pomóc osobom z dysfunkcjami narządów ruchu,
w tym po amputacjach. Jak zaznacza Organizator od początku istnienia projektu wsparcie
w postaci protez, wózków i rehabilitacji otrzymało już prawie 900 beneficjentów. W 2021 r. do grona podopiecznych Fundacji Poland Business Run dołączyły kobiety po mastektomii, które potrzebują kompleksowej rehabilitacji. Od tej pory dzięki sztafecie biznesowej z takiej pomocy skorzystało już 50 beneficjentek.

Jesteśmy dumni z tego, że przy naszym niewielkim udziale może przyczynić się do wielkich rzeczy.

Poland Business Run – do zobaczenia za rokJ