Polski Pakt Plastikowy

Końcówka roku jest dla nas niezwykle intensywna zwłaszcza jeśli chodzi o działania związane z promocją ekologicznych rozwiązań opakowaniowych. Zrealizowaliśmy szereg projektów, przygotowaliśmy wiele artykułów i materiałów, których podstawowym założeniem było pokazanie naszym Klientom alternatywy dla tzw. standardowych materiałów samoprzylepnych wykorzystywanych przy produkcji etykiet. Zwieńczeniem naszych prac jest przystąpienie do Polskiego Paktu Plastikowego.

Głównym celem paktu jest międzysektorowa współpraca w obszarze wykorzystywania tworzyw sztucznych. Jego członkowie podejmują się realizacji działań zmierzających do zamknięcia obiegu gospodarki plastiku w Polsce.

Przy współpracy z największymi firmami z branży kosmetycznej, chemii gospodarczej, spożywczej oraz z przedstawicielami sieci handlowych  i innych współpracujących organizacji będziemy pracować nad realizacją strategii zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych, a tym samym nad wypracowaniem skutecznych mechanizmów zmierzających do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.