rPP60 CAVIT TOP WHITE – PODKŁAD PAPIEROWY

Może zastąpić: surowiec foliowy PP

Opis produktu

Biała, kawitowana folia polipropylenowa w składzie zawierająca ponad 30% surowca pochodzącego z recyklingu.

Zastosowanie

Rozwiązanie wykorzystywane głównie w segmentach rynku, w których używane są sztywne pojemniki (np. szkło, PET).  Ze względu na dość sztywny charakter folii należy zachować ostrożność przy stosowaniu na nierównych powierzchniach, oraz tam, gdzie jest wymagany wysoki poziom ściśliwości.