Take care of the Earth

Żyjemy w czasach rozpowszechniania się na szeroką skalę trendu zero waste. Konsumenci podejmując decyzje zakupowe przywiązują coraz większą uwagę do tego, jak produkt, który chcą nabyć wpływa na środowisko naturalne. Sklepy niejako prześcigają się w organizacji powierzchni w ten sposób, aby już nie tylko oferować pojedyncze półki wypełnione ekologicznymi produktami, ale całe działy dając w ten sposób możliwość większego wyboru.

W związku z wytycznymi Komisji Europejskiej mówiącymi, że do roku 2030 wszystkie opakowania wytwarzane z tworzyw sztucznych powinny nadawać się do recyklingu, zaczęto głośno mówić o tym, jakie dalekie skutki niesie ze sobą dalsze produkowanie z surowców sztucznych. Miało to wpływ na sytuację, w której międzynarodowe marki podjęły decyzje o przystąpieniu do programów, których głównym założeniem jest zredukowanie ilości generowanych odpadów nienadających się do ponownego przetworzenia.

Zwiększenie się świadomości konsumentów przyczyniło się w dużej mierze do ożywienia
w obszarach badań nad materiałami pochodzącymi z recyklingu, surowców odnawialnych czy takich, które całkowicie ulegają procesowi biodegradacji.

Branża etykiet na przełomie ostatnich lat wprowadziła szereg rozwiązań bardziej przyjaznych dla środowiska, popularyzując w ten sposób zrównoważone podejście w produkcji etykiet. Producenci materiałów etykietowych wypuszczają na rynek coraz to nowsze materiały, które po zakończeniu życia produktu nadają się do ponownego przetworzenia wpływając w ten sposób na zmniejszenie ilości wykorzystywanych nowych surowców.  Co ważniejsze coraz częściej można spotkać etykiety na bazie drewna czy czystej bawełny. Przykładem mogą być firmy winiarskie, które decydują się niejednokrotnie na oznakowanie swoich produktów materiałami bardziej przyjaznymi dla środowiska.

Zainteresowanie etykietami mniej oddziaływujących na środowisko doprowadziło do powstania wspólnego projektu zainicjowanego przez firmę Aniflex, który ma na celu rozszerzyć wiedzę na temat dostępnych rozwiązań przyjaznych dla środowiska w branży etykiet. Take care of the Earthbo o nim mowa to zbiór darmowych pakietów zawierających szereg rozwiązań nieobciążających środowiska naturalnego kierowany do największych firm w Polsce. Poza przykładowymi materiałami wierzchnimi czy podkładowymi zawierającymi między innymi surowce z recyklingu, zawarto w nim również informacje o klejach rozpuszczalnych wpływających na poprawę wydajności procesu recyklingu, jak i programach ułatwiających usunięcie odpadów powstałych po produkcji etykiet.

Wspólnie podjęte działania na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej klientów, mają uświadomić im, że to właśnie na każdym z nas spoczywa obowiązek dbania o zasoby naturalne. Projekt Take care of the Earth ma być bodźcem do rozpoczęcia działań zmierzających ku lepszemu jutru również w branży etykiet.