Etykieta i opakowanie jako spójna całość

Etykieta i opakowanie jako spójna całość.

Przed przystąpieniem do procesu projektowania opakowania jak i etykiety należy odpowiednio dobrać surowiec na bazie, którego zostaną wyprodukowane. Warto zwrócić uwagę, aby oba elementy współgrały ze sobą, co przyczyni się do zwiększenie możliwości poddania ich recyklingowi po zakończeniu cyklu życia produktu.

Podejście do opakowania i etykiety, jako jednolitej całości jest konieczne w związku z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą gospodarki odpadami. Wprowadzenie w życie powyższe regulacje prawne przyczyniły się do opracowania nowych metod postępowania z odpadami. W chwili obecnej największy nacisk kładziony jest na zapobieganie powstawania nowych odpadów, co będzie możliwe jedynie przy zwiększeniu ilości surowca wtórnego wykorzystywanego do produkcji opakowań. Produkty do produkcji, których wykorzystano materiał pochodzący z recyklingu, czy też ze źródeł odnawialnych w połączeniu z odpowiednio dobraną etykietą tworzą opakowanie zrównoważone.

Przy podejmowaniu decyzji o doborze odpowiedniego materiału, z którego zostanie wyprodukowana etykieta poza aspektem możliwości na późniejsze przetworzenie należy również kierować się tym, w jakim miejscu i w jaki sposób będzie przechowywane opakowanie. Wśród propozycji dostępnych na rynku znajdziemy materiały odporne na zmienną temperaturę, wilgoć czy ścieranie. Materiały cechujące się większą sztywnością jak etykieta wyprodukowana na bazie drewna, czy też bardziej elastyczne jak folie wykorzystywane do nanoszenie na powierzchnie
o nieregularnych kształtach.

Projektowanie opakowań i etykiet, a recykling.

Przy projektowaniu opakowań, których założeniem jest późniejsze przetworzenie w procesie recyklingu należy kierować się zasadami związanymi między innymi z doborem odpowiedniego kształtu i materiału, który w żaden sposób nie będzie stanowił przeszkody do poddania opakowania recyklingowi. Na tym etapie ważne jest, aby zminimalizować w miarę możliwości ilość wykorzystywanych materiałów takich jak PP, PE, PET, PS, PVC. W chwili obecnej na runku dostępna jest gama materiałów bardziej przyjaznych dla środowiska, które właściwościami nie różnią się od standardowo wykorzystywanych do produkcji, a poprzez zawartość surowca przetworzonego w mniejszym stopniu ingerują w środowisko naturalne.

Ponadto producenci stawiający na późniejszy odzysk materiału wprowadzają ograniczenia
w ilości zastosowanych zdobień, a także unikają pełnego barwienia czy ciemnych kolorów. Oczywiście nie w każdym przypadku możliwe jest zastosowanie powyższych ograniczeń, dlatego też warto w takiej sytuacji poszukać rozwiązań, które wspomagają proces recyklingu np. poprzez wykorzystanie etykiety ze specjalnie opracowanym klejem całkowicie usuwalnym z powierzchni opakowania.

W sytuacji, kiedy nie ma możliwości zastosowania jednolitych materiałów dla opakowania
i etykiety producenci niejednokrotnie decydują się na zamieszczanie etykiet, które w względnie prosty sposób dają się usunąć z powierzchni opakowania, dzięki czemu oba elementy zostają posegregowane i umieszczone w oddzielnych pojemnikach. Coraz częstszym staje się stosowanie przez producentów na opakowaniach bądź etykietach oznaczeń, które informacją o tym, aby opakowanie i etykiety wyrzucić osobno. Jest to przykład, w którym przedsiębiorca podejmuje działa mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej konsumentów.

Opakowanie i etykieta, a odbiorca końcowy.

Określenie odbiorcy końcowego produktu jest równie istotne jak sam proces projektowania. Ze względu na różnorodność, jakiej oczekują konsumenci, producent przy doborze technologii produkcji powinien zwrócić uwagę na jej możliwości oraz ograniczenia. Jeżeli oferowany produkt występuje np. w kilku wariantach zapachowych realizacja takiego zamówienia będzie się różnić od produkcji obejmującej wydruk jednego projektu etykiety. Wygenerowanie, a następnie wydrukowanie niepowtarzalnych, a jednocześnie zwracających uwagę klienta etykiet i opakowań stała się możliwa dzięki rozwojowi druku cyfrowego.

Podsumowanie

         Projektowanie opakowania i etykiety jest procesem niezwykle złożonym. Dlatego też, niezwykle istotne jest, aby odpowiednio dobrać wszystkie elementy od surowca po technologie wytworzenia. Jako producent etykiet samoprzylepnych z wieloletnim doświadczeniem na rynku służymy Państwu pomocą i radą jak w sposób efektowny, a jednocześnie efektywny kosztowo dobrać produkt dopasowany do Państwa indywidualnych potrzeb.

Zapoznaj się z ofertą już dziś!