Zrównoważone rozwiązania do etykietowania

Zrównoważone rozwiązania do etykietowania

Dbasz o środowisko i chcesz, aby Twoja firma działała odpowiedzialnie? Ekologiczne rozwiązania przynoszą podwójne korzyści – pozwalają Ci dołożyć swoją cegiełkę do troski o planetę, a jednocześnie zbudują pozytywny wizerunek Twojej marki

Czym są zrównoważone rozwiązania do etykietowania?

Branża etykiet samoprzylepnych oferuje wiele zrównoważonych rozwiązań umożliwiających między innymi recykling oraz ponowne wykorzystanie opakowań. Poniżej przedstawiono najbardziej rozpowszechnione technologie bądź rozwiązania materiałowe zmniejszające wpływ na środowisko naturalne.

  • CleanFlakeTM – jest to rewolucyjne rozwiązanie w obszarze stosowanych klejów do etykiet, które wpływają na ograniczenie zanieczyszczenia płatków PET powstałych w wyniku rozdrobnienia butelek PET, dzięki nim otrzymany granulat jest czysty i z powodzeniem może zostać ponownie wykorzystany do produkcji plastiku;
  • Etykiety zmywalne – idealne rozwiązanie na szklane opakowania zwrotne, ponieważ w stosunkowo łatwy sposób odchodzą od ścianki pojemnika, co umożliwia jego ponowne wykorzystanie;
  • MultiCycleTM – odpowiedni ultra trwały klej podnoszący odporność etykiety na ścieranie, dzięki czemu może ona być wykorzystana nawet w kilkudziesięciu cyklach życia produktu;
  • Etykiety kompostowalne – rozwiązania biodegradowalne i kompostowalne, doskonała propozycja do oznaczenia produktów pakowanych w biodegradowalne opakowania, rozwiązanie to może być również stosowane przy aplikacji na pojemniki wykonane z innych tworzyw, dodatkową zaletą jest zatwierdzenie zastosowania etykiet kompostowalnych w przypadku bezpośredniego kontaktu z suchą, nietłustą żywnością;
  • Etykiety otwórz-zamknij – PP i PE – to funkcjonalne rozwiązania wykorzystywane do wielokrotnego otwierania i zamykania produktów; przyczyniają się również do projektowania monomateriałowych opakowań z PP i PE, ułatwiających recycling opakowań;
  • Materiały zredukowane –wywierają mniejszy wpływ na środowisko naturalne poprzez niższy stopień emisji gazów cieplarnianych, oraz zużycia wody i energii do produkcji; przyczyniają się to osiągnięcia oszczędności operacyjnych związanych z możliwością nawinięcia większej ilości etykiet na roli, zapewniając tym samym krótsze przestoje, a także niższe koszty pakowania i transport – materiały zredukowane charakteryzują się również obniżonym śladem węglowym w porównaniu do standardowych materiałów etykietowych.
  • Usługa Small Roll Service – oferuje szereg korzyści ekonomicznych i ekologicznych poprzez udostępnienie opcji zakupu mniejszej ilości laminatów etykietowych. Niekwestionowalną korzyścią jest zmniejszenie ilości odpadów, a tym samym ograniczenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

Program odbioru odpadów etykietowych

Jednym z proponowanych przez branże etykiet samoprzylepnych zrównoważonych rozwiązań w obszarze etykietowania jest program odbioru odpadów etykietowych. Podejmowane w ramach programu działania polegają na:

– segregacji podkładu papierowego bądź podkładu PET;

– gromadzeniu podkładu w kartonach dostarczonych przez firmę prowadzącą program;

– odbiorze podkładu i przetransportowaniu go do zakładów zajmujących się recyklingiem;

Z programu mogą skorzystać niemalże wszystkie przedsiębiorstwa działające w sektorze etykiet samoprzylepnych.

Przystąpienie do programu daje szereg korzyści przedstawionych poniżej:

– umożliwia prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego;

– daje możliwość obniżenia kosztów związanych z usuwaniem odpadów;

– ponowne przetworzenie przyczynia się do osiągnięcia niższego poziomu emisji dwutlenku węgla w porównaniu do składowania odpadów na wysypisku;

– odbiory odpadów dokonywane są zgodnie z przepisałam UE dotyczącymi gospodarowania odpadami;

– informację o przystąpieniu do programu można wykorzystać w prowadzonych działaniach marketingowych firmy.

Jak wykorzystać zrównoważone rozwiązania do etykietowania?

Nowoczesne i przyjazne dla środowiska zrównoważone etykiety samoprzylepne cieszą się rosnącym zainteresowaniem wśród producentów działających w wielu sektorach rynku. Etykiety eko doskonale sprawdzają się zarówno przy zastosowaniu na świeżych owocach, warzywach, kwiatach czy przyprawach. Duża część oferowanych rozwiązań wykorzystywana jest przez producentów oferujących swoje produkty w butelkach i opakowaniach szklanych, ponieważ umożliwiają odejście etykiety od powierzchni pojemnika bez pozostawiania na nim śladu, co z kolei ułatwia odzysk i ponowne wykorzystanie butelek. Przedstawione rozwiązania sprzyjają również procesowi recyklingu butelek PET.

Warto podkreślić, że trend związany z poszukiwaniem rozwiązań przyjaznych dla środowiska jest powszechnie pielęgnowany nie tylko przez niewielkie manufaktury rzemieślnicze, ale także koncerny działające na ogromną skalę. W ten sposób przedsiębiorstwa zyskują wizerunek wpisujący się w misję troski o dobro naszej planety.

Zrównoważone rozwiązania w ofercie Spółki Aniflex

Jako odpowiedzialny producent etykiet i opakowań wychodzimy naprzeciw obowiązującym trendom. Staramy się polecać klientom odpowiedniki ekologiczne, które pozwalają redukować ilość nieprzetwarzanych odpadów, a jednocześnie zachować najwyższą estetykę. Proponujemy zrównoważone rozwiązania w obszarze etykiet samoprzylepnych powstające z surowców odnawialnych, zawierające materiały wtórne oraz wspomagające kolejne użycie. Poznaj naszą ofertę i wspólnie zadbajmy o proekologiczną misję polskiego biznesu.